måndag 27 maj 2019

Avspänning i naturmiljöer ger en förebyggande och rehabiliterande effekt

Det finns många intressant studier kring Grön rehab och Naturens hälsofrämjande inverkan. Men det är extra roligt när slutsatsen blir så tydlig.

Slutsats

Resultaten tyder på att avspänning i naturmiljöer har en positiv effekt på den riktade uppmärksamheten och att avspänning utomhus i natur kan vara ett effektivt inslag i förebyggande och rehabiliterande insatser vid stressrelaterade symptom.

foto: green focus.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar